Putnu draugi, vai dosimies skaitīt arī ziemas putnus?

Igaunijas Ornitoloģijas biedrība katru gadu kontinentā organizē ziemas putnu skaitīšanu, lai labāk saprastu, kā mūsu skarbie laikapstākļi ietekmē spārnaiņu ligzdošanu un populāciju.

Ziemā putni jāskaita trīs reizes šādos laika posmos:

15.-28. novembris

25. decembris – 7. janvāris

15.-28. februāris

Vērojot ir svarīgi atcerēties, ka vērošanas teritorijai visās reizēs jābūt vienai un tai pašai, un minimālais trases garums ir 5 km. Problēma ir bijusi taku lietošanas ilgums jeb cik ilgi konkrētajā takā ir veikta skaitīšana. Labāks priekšstats rodas tad, ja konkrētajā takā skaitīšana ir veikta iespējami ilgi. Noteikti jādomā arī par to, lai izvēlēto maršrutu varētu iziet arī ziemā, kad ir biezs sniegs. Informācija par ziemas putnu skaitīšanas norādījumiem un vērošanas anketu ir šeit: https://eoy.ee/node/137.

Igaunijā šādus pētījumus sāka organizēt jau 1987. gadā. No pagājušā gada pārskata izriet, ka 30 ziemu laikā ir palielinājies sešu sugu: zaļžubīšu, kovārņu, dižraibo dzeņu, kraukļu, dzilnīšu un sudrabkaiju skaits. Skaits samazinās pelēkajiem strazdiem, pelēkajām vārnām, žagatām, mājas zvirbuļiem, svilpjiem, pelēkajām zīlītēm, purva zīlītēm un dzeltenajām stērstēm. Precīzāk vari izlasīt šeit: https://www.eoy.ee/sites/default/files/Talilinnuloendus%202016.pdf .

Nobeigumam – uzskatu, ka šis ir lielisks projekts, kurā ir vērts piedalīties. Kopā varam savākt vairāk vērtīgu datu, lai labāk saprastu, ar ko putniem ir jāsaskaras skarbajā ziemā. Vienlaicīgi izlobīsies iespējas, kā tiem labāk palīdzēt un saglabāt sugu skaitu.